perjantaina, helmikuuta 09, 2007

HYVIÄ MIELIPITEITÄ

Alla oleva kirjoitus on tosi hyvä. Julkaisen sen kirjoittajan luvalla. Kirjoitus löytyy Aamulehden yleisönosastossa:

Enintään seitsemän suden lauma

Aamulehdessä oli (2.2) Aulis Alatalon artikkeli susilaumojen
levittäytymisestä Pirkanmaalle.Haluaisin esittää oman mielipiteeni
kyseisen jutun arvioiden oikeellisuudesta. Ensinnäkin Oriveden,Jämsän,Kuhmoisten kolmiossa arveltiin olevan reviiri kolmella pesivällä susiparilla.Kyseiselle alueelle ei millään mahdu kolmea 1000-1200 neliökilometrin reviiriä.Tila loppuu kesken ja Orivettä on hankala siirtää lännemmäksi. Toinen väite kuuluu,että Ursa olisi näiden
kolmen lauman kantanaaras.Väite on biologisesti mahdoton,koska tiedetään, että Ursa sai ensimmäiset pentunsa keväällä 2005.Susien sukukypsäksi kehittyminen kestää 22 kuukautta.Ursan ensimmäinen pentujen parinmuodostus on siis biologisesti mahdollista vasta ensi keväänä. Olen ymmärtänyt,että susikeskustelussa ei ole suotavaa ajatella loogisesti.Kuitenkin minua kiehtoo ajatus kyseisen susiyhdyskunnan kehitysmallista.Varmasti tiedämme,että Ursa sai kolme pentua keväällä 2005.Niistä yksi ammuttiin seuraavana talvena.On mahdollista,että jäljelle jääneistä toinen lähtee etsimään reviiriä ja puolisoa.Kun molemmat ehdot täyttyvät,se eroaa laumasta.
Ursa sai todennäköisesti toiset pennut keväällä 2006.Ne eivät virallisesti ebytoineet,eivätkä metsästäjät kerro havainnoistaan,jos ne ovat liian vaatimattomia.Emme tiedä niiden lukumäärää,mutta voidaan arvioida,että niitä olisi tilastollisen todennäköisyyden perusteella viisi.Koska susien elämä on riskialtista,on niistä yksi jo todennäköisesti menehtynyt. Väitän siis,että parhaillaan kuluvan
kiima-ajan päätyttyä Ursan kantalaumaan kuuluu maksimissaanseitsemän
sutta ja että Ursan pennuilla ei voi olla omia laumoja,koska lauma muodostuu vasta,kun pentuja opetetaan saalistamaan eli aikaisintaan ensi syksynä. Nykyisellään Ursan lauma on saavuttanut koon,jolla se pystyy pitämään reviirinsä,eikä lauma tule paljon kasvamaan,sillä siitä alkaa myös poistua jäseniä syntyvyyttä vastaavasti.
Vaeltavia susia Pirkanmaalla luonnollisesti esiintyy.Laatokan Karjalasta johtaa Salpausselän harjua pitkin invaasiokäytävä Etelä-Suomeen,josta sudet levittäytyvät Länsi- ja Keski-Suomeen.Vastaavasti koillisesta Pohjois-Karjalasta ja Kainuusta
Suomenselkä johdattaa sudet samoille alueille.Nämä ovat ikivanhoja vaellusreittejä.

Markku Järvinen Kuhmoinen